За нас


Дай на човек риба и ще го нахраниш за един ден; научи го да лови риба и ще си го нахранил за цял живот.

Ние сме екип от консултанти с повече от 20 години опит в областта на консултирането, внедряването, одита и обучението на мениджмънт системи, базирани на европейски и международни стандарти.

Нашата философия е в това да подпомогнем организациите сами да вникнат в проблематиката на задачите, които решават. Ние сме осъзнали, че правилният път е в това персоналът стъпка по стъпка да гради системата си като я съчетава с добрите фирмени практики. Кой ако не вие сте най-запознати с особеностите на бизнеса и работната среда, в която работи и се раезвива вашата организация?

По тази причина методиката ни изисква максимална ангажираност на възловия персонал. Ние не можем и не искаме да решаваме проблемите и задачите вместо вас. Ние ще ви подпомогнем да се справите с тях по оптималния начин.

На базата на опита ни в повече от 400 фирми от различни браншове ние знаем как да го направим!

-->

Внедряване


GDPR или Общият регламент за защитата на данните поставя редица изисквания. Спазването на тези изисквания предполага изграждането на система, подобна на общоизвестните мениджмънт системи за управление.

Внедряването на GDPR преминава през няколко етапа. Нашият екип е разработил универсална методика, която ще доведе до успешен край проекта по внедряване на регламента.

Осъзнаване

 • Запознаване на възловия персонал
 • Формиране на екип по внедряването
 • Назначаване на Длъжностно лице по защита на данните
 • Обучение на екипа
 • Къде във фирмата се работи с лични данни/ Електронни системи
 • С кого се обменят данни/ оператори на данни/ Други държави
 • Законови основания за обмена

Оценка на въздействието и рисковете, свързани с типовете данни и обмена.

 • Оценка на текущите практики/ GAP анализ
 • Създаване на политики, процедури и инструкции за Докладване на инциденти, Защита на данните чрез проектиране, отчетност, одити и пр.
 • Запознаване на персонала с регламента и внедрените практики
 • Искане на писмено съгласие относно обработката на данните

Портфолио


С какво още можем да помогнем

Услуги

 • Внедряване на стандарти
 • Обучение
 • Анализ на процеси

IT/ Сигурност

 • ISO 27001
 • ISO 20000-1
 • ISO 28001
 • ISO 22301
View

Качество, ОС, ЗБР

 • ISO 9001
 • IATF 16949
 • ISO 14001
 • ISO 45001

Анализ на процеси

 • Анализ на процеси
 • Оценка на риска
 • Оптимизация на процеси

Безопасност на храните

 • HACCP
 • IFS Food
 • BRC
 • ISO 22000

Обучение

Обучение по стандарти, добри практики и индивидуални обучения

Обучение намясто

Обучения намясто във вашата организация, подготвени по ваши изисквания и сценарии.

Други стандарти

ISO 50001, EN 15038, ISO 13485, SA 8000, ISO 22716, Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR)

Свържете се с нас за други

Контакти

Пишете ни на: gdprbgeu@gmail.com